გადაზიდვების ყველა მონაწილისათვის (ტვირთგამგზავნების, ტვირთმიმღებების, ექსპედიტორების, გადამზიდავების, საბაჟო ბროკერების, სადაზღვევო კომპანიების)    ერთიანი ლოგისტიკური ჯაჭვის ორგანიზება საშუალებას მოგვცემს შევათანხმოთ ნებისმიერი გადაზიდვის სატრანსპორტო–განმანაწილებელი ჯაჭვის ყველა რგოლის მოქმედება, ვუზრუნველყოთ მკაცრი კონტროლი სატვირთო ნაკადებზე, გავამარტივოთ საბაჟო, გადაზიდვის და სხვა დოკუმენტების გაფორმების პროცედურები. ამ ამოცანათა მთელი კომპლექსის გადაწყეტას კისრულობს კომპანია „კარგომარკეტი“.

 

ჩამოტვირთეთ ჩვენი ბროშურა